Sečuan

41
41
41成都柯世达集团办公楼

Chengdu Champaign Plaza

Poslovna zgrada Chengdu Huaming grupe (Shuangliu)

Poslovna zgrada grupe Chengdu kestar

1
41
41

Baza sjedišta industrijske zone Chengdu longtangsi

Narodna prokuracija okruga Chengdu Chenghua

Chengdu West Shoes Capital

Kineski stolnoteniski savez, Western International Training Center (Chengdu)